Sutarčių teisė yra viena iš plačiausių civilinės teisės sričių. Sutartis apibrėžiama kaip dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, dėl to vienas ar keli asmenys įsipareigoja kito asmens ar asmenų atžvilgiu atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.

Sutartis turėtų atspindėti šalių lūkesčius, įsipareigojimus ir veiksmų planą jos įgyvendinimui. Kitaip tariant, numatyti sutarties vykdymo terminus, kainą ir atsakomybę už jos neįvykdymą. Dažnu atveju asmenys į sutarties tekstą ir įforminimo reikalavimus žiūri atsainiai, kol nesusiduria su problemomis dėl sutarties sudarymo fakto įrodymo, sutarties sąlygų aiškinimu, tinkamu formos parinkimu, sutarties negaliojimo pagrindais ar sutarties nevykdymo sukeliamomis pasekmėmis. Rekomenduojame pasitarti su teisininku prieš sutarties sudarymą, kad galėtumėte pasirinkti tinkamą sutarties formą, numatyti esmines susitarimo sąlygas ir iš anksto įvertinti grėsmes sutarties nevykdymo atveju.

Mūsų komanda turi patirties ir konsultuoja šiose srityse:

 • Pirkimo–pardavimo sutartis (didmeninė pirkimo–pardavimo sutartis, prekių pirkimo–pardavimo sutartis, daikto pirkimo–pardavimo sutartis, verslo pirkimo–pardavimo sutartis ir pan.).
 • Distribucijos sutartis.
 • Vežimo sutartis, krovinių ekspedijavimo sutartis.
 • Nuomos sutartis (žemės ūkio paskirties žemės, transporto priemonių, pastatų, komercinių patalpų, butų ir pan.).
 • Paslaugų teikimo sutartis.
 • Komercinio atstovavimo sutartis, tarpininkavimo sutartis, agento sutartis.
 • Reklamos sutartis.
 • Konsultavimo sutartis.
 • Franšizės sutartis.
 • Jungtinės veiklos sutartis.
 • Akcijų pirkimo–pardavimo sutartis, akcininkų sutartis, opciono sutartis.
 • Darbo sutartis, konfidencialumo sutartis, nekonkuravimo sutartis.
 • Paskolos sutartis, finansavimo sutartis, investavimo sutartis.