Pirkėjų skolų administravimas susideda iš dviejų esminių etapų – skolų susidarymo prevencijos ir skolų išieškojimo.

Skolų prevenciją apima visuma priemonių, padedančių išvengti ilgalaikių skolų atsiradimo. Efektyviausia ir pigiausia priemonė – tinkama verslo partnerių atranka ir tikslus teisinių santykių su jais nusistatymas.

Skolų rizikos mažinimo strategija neatsiejamai susijusi su skolų išieškojimu. Nuo susidūrimo su skolininkais neapsaugo net ir pati sėkmingiausia skolų prevencija, nes dažnai prasidėjus skolų grandininei reakcijai nemokiais gali tapti net ir patys patikimiausi verslo partneriai. Taigi, sėkmingas skolų išieškojimas yra būtina priemonė spręsti apyvartinių lėšų mažėjimo problemą.

Pagal kliento pateiktus duomenis atliekame įmonės pirkėjų skolų analizę, sugrupuojame skolas ir kiekvienai grupei parengiame pirkėjų skolų susidarymo prevencijos ir neapmokėtų skolų administravimo ir išieškojimo procesus.