Mokestiniai ginčai – tai ginčai, kylantys tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus (Lietuvoje – tai Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)) dėl mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokesčius, grąžinti ar įskaityti mokesčius arba kai mokesčių administratorius apskritai nepriima jokio sprendimo, kurį privalo priimti per teisės aktų nustatytus terminus.

Pastaruoju metu Lietuvoje vis dažniau atliekami mokestiniai patikrinimai ar tyrimai, dėl kurių tiek jų vykdymo metu, tiek surašius patikrinimo aktą ar priimant sprendimą kyla mokestiniai ginčai. Mokestiniai ginčai dažniausiai kyla dėl 0 % dydžio PVM tarifo taikymo, sandorio kainos tarp susijusių asmenų nustatymo, įmonės turto naudojimo asmeniniams poreikiams, ekonomiškai nenaudingų įmonei sandorių ir pan.

Padėdami klientui siekiame, kad neigiamos pasekmės būtų kiek įmanoma sumažintos arba išvengtos. Specialistai, turintys ilgametę patirtį, profesionaliai atstovauja nagrinėjant mokestinius ginčus, ieško įvairių sprendimo būdų, o strateginės įžvalgos leidžia siekti optimaliausių rezultatų.

Mūsų komanda turi patirties ir konsultuoja šiose srityse:

  • Atstovavimas VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija).
  • Atstovavimas derybose.
  • Atstovavimas teismuose ir Mokestinių ginčų komisijoje.
  • Konsultavimas mokestiniais klausimais.
  • Skundų, paaiškinimų, pareiškimų, prašymų, teisinių išvadų rengimas.