Pasirašant sutartį su verslo partneriu, reikia apsvarstyti, ar joje viskas nurodoma aiškiai, tiksliai, atspindi tikrąją šalių valią, ar numatomos pasitraukimo iš sutarties galimybės, kaip ateityje bus sprendžiami kilę ginčai. Dažnu atveju to nepadaroma, todėl kilusius ginčus, iš sudarytų sutarčių, svarbu spręsti tikslingai ir profesionaliai. Taip sutaupoma laiko, finansinių ir emocinių resursų. Mūsų komanda padeda ginčus, kilusius iš sutarčių, pirmiausia spręsti abiejų šalių bendru sutarimu, o nesant tokios galimybės – profesionaliai atstovauja teismuose.

Mūsų komanda turi patirties ir konsultuoja šiose srityse:

  • Atstovavimas derybose.
  • Atstovavimas teisme ir kitose valstybinėse institucijose.
  • Skolos išieškojimo paslaugos.
  • Reikalavimų perleidimas.
  • Sutarties nutraukimas, pakeitimas, vykdymas.
  • Sutarčių aiškinimas.