Darbo ginčai – darbo santykių dalyvių nesutarimai, kylantys iš darbo ar su jais susijusių teisinių santykių. Tai vieni jautriausių ginčų, nes darbuotojai dažnai traktuojami labiau pažeidžiama ginčo šalimi. Darbo kodeksas lyg ir reglamentuoja šalių teisinius santykius, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, kad būtų išvengta ginčų ir apsaugoti tiek darbdavio, tiek darbuotojo interesai, tačiau suprasti Darbo kodekso sąvokas ir teisingai jas taikyti veikloje, reikalingos specialios žinios ir teisinė patirtis.

Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame savo Klientams pasitarti su teisininkais prieš priimant bet kokį sprendimą, reglamentuojamą darbo teisės aktų, kad ateityje būtų išvengta ginčų tarp darbo santykių dalyvių ir maksimaliai apsaugoti tiek darbdavio interesai (nesąžiningas konkuravimas, netesybos, nepagrįstos išmokos, reputacija, know-how, konfidenciali informacija ir kt.), tiek darbuotojo (išeitinės išmokos, atostogos, darbo laikas, įsipareigojimai nekonkuruoti, teisė į teisingą darbo užmokestį ir kt.).

Mūsų komanda turi patirties ir konsultuoja šiose srityse:

  • Atstovavimas Darbo ginčų komisijoje ir teisme.
  • Atstovavimas derybose.
  • Konsultacija, patarimas, teisinis situacijos vertinimas.
  • Teisinių dokumentų rengimas: pranešimas dėl darbo sutarties pakeitimo, pranešimas dėl atleidimo iš darbo, prašymas paaiškinti, skundas, įspėjimas dėl darbo drausmės pažeidimo ir pan.
  • Sutarčių rengimas: darbo sutartis, konfidencialumo sutartis, nekonkuravimo sutartis, darbo tvarkos taisyklės, pareiginiai nuostatai.