LENGVATOS VERSLUI MOKESČIŲ MOKĖJIMO ASPEKTU COVID-19 PLITIMO METU

Valstybinio socialinio draudimo įmokų atidėjimas

 • Esant laikiniems finansiniams sunkumams draudėjai gali kreiptis su prašymais dėl įmokų mokėjimo atidėjimo iki vienerių metų.
 • Sprendimas priimamas per 20 darbo dienų.
 • Su draudėju sudaroma įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartis ir įmokos mokamos sutartyje nustatytu terminu (palūkanos 0,01 proc. už dieną).

Mokesčių atidėjimas

 • Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymu, esant laikiniems finansiniams sunkumams mokesčių mokėtojai turi galimybę kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu atidėti arba išdėstyti susidariusią skolą. Suteikta galimybė sudaryti mokestinės paskolos sutartis.
  • Valstybinė mokesčių inspekcija kiekvieną mokėtojo prašymą ir situaciją vertina individualiai, remiantis mokesčių mokėtojo pateikta informacija.
  • Prašymo pateikimas stabdo mokėtinų sumų išieškojimą.
  • Galima tartis dėl individualaus mokėjimo grafiko.
  • Mokesčių mokėjimą galima atidėti iki vienerių metų.
  • Vyriausybės patvirtintame priemonių plane skelbiama, jog palūkanos skaičiuojamos nebus.
  • Sprendimas priimamas per 30 dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų pateikimo. Priėmus teigiamą sprendimą, mokestinė paskola sudaroma per 10 darbo dienų.
 • Stabdomi mokesčių išieškojimo veiksmai (šiuo periodu antstoliai taip pat nedirba).
 • Parengtas pasiūlymas leisti sudaryti mokestines paskolos sutartis ir dėl Gyventojų pajamų mokesčio įmokų, kurių mokėjimo terminas yra 2020 m. kovo 16 d. Valstybinė mokesčių komisija paskelbė, kad iki tol, kol bus priimti tai reglamentuojantys teisės aktai, Gyventojų pajamų mokesčio išieškojimo nevykdys.

Avansinio pelno mokesčio deklaravimas

 • Įmonės gali prašyti pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą, tai yra skaičiuoti pagal numatomus 2020 m. rezultatus, o ne pagal praeitų metų.
 • Norėdama pakeisti mokesčio apskaičiavimo būdą, įmonė turi tai pažymėti pateikdama avansinio pelno mokesčio deklaraciją.
 • Skaičiuojant pagal numatomus rezultatus, per metus avansinis pelno mokestis turi būti ne mažiau 80 proc. visos už tuos metus mokėtinos sumos. Jeigu avansinio pelno mokesčio sumokėta mažiau, skaičiuojami delspinigiai, tačiau esamomis aplinkybėmis galima tikėtis plataus atleidimo nuo delspinigių pagrindų taikymo.
 • Jeigu numatomų apmokestinamųjų pajamų mažiau kaip 300 000 EUR, avansinio pelno mokesčio mokėti nereikia.
 • Avansinio pelno mokesčio deklaracijos termino pratęsimas iki kovo 30 d.

Atleidimas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo

 • Jeigu mokesčių mokėtojas laikinai nevykdo veiklos (negauna pajamų, išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas, nesudaro ir nevykdo jokių sandorių, atsiskaitymų su ūkio subjektais), jis gali būti laikinai atleidžiamas nuo mokesčio deklaracijos ir/ar kitų dokumentų pateikimo.

Kitos priemonės, numatytos Vyriausybės priemonių plane, dėl kurių artimiausiu metu turės būti priimti teisės aktai

 • Kuo skubiau (nesilaikant nustatyto termino) suteikti mokestines paskolas atidedant arba išdėstant mokesčius sutartu grafiku, netaikant palūkanų.
 • Atleisti mokesčių mokėtojus nuo baudų, delspinigių.
 • Sustabdyti mokestinių nepriemokų išieškojimo veiksmus, vadovaujantis protingumo kriterijais.

Taip pat Vyriausybės priemonių plane rekomenduojama savivaldybėms atleisti mokesčių mokėtojus nuo komercinės paskirties nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės mokesčio.