Pasaulyje vyksta spartūs technologiniai pokyčiai, rinkos vis labiau įgyja globalų mastą. Siekiant verslą pritaikyti ateities aplinkai, įmonei reikalingas strateginis planavimas ir verslo planas.

Verslo plano rengimas yra procesas, kurio metu atsakomi pagrindiniai klausimai apie verslą:

 • Kaip verslas veiks?
 • Kas yra tikslinė rinka?
 • Kokią vertę verslas sukurs vartotojui?
 • Kaip verslas konkuruoja su panašiais verslais?
 • Koks yra verslo pelno modelis ir potencialas?
 • Kiek ir kokių resursų reikia kasdieninėms funkcijoms atlikti?

Nors dauguma verslininkų verslo planą įvardina kaip vieną reikšmingiausių veiksnių verslo sėkmei, nemaža dalis įmonių neturi aiškiai suformuluotų ir užrašytų strateginių tikslų bei plano, o dar didesnėje dalyje strateginiai tikslai lieka žinomi tik vadovams ir darbuotojų nepasiekia.

Verslo planas įmonei padeda:

 • Nusistatyti siektinus tikslus ir prioritetus.
 • Sutelkti energiją ir išteklius reikalinga kryptimi.
 • Užtikrinti, kad vadovai siektų bendrų tikslų kartu su darbuotojais.
 • Susitarti dėl siektinų rezultatų vertinimo.
 • Įvertinti ir koreguoti įmonės veiklos kryptį atsižvelgiant į kintančią aplinką.

Efektyvus verslo planas įgalina vadovus suprasti ne tik tai, kuria kryptimi įmonė juda ir kokie veiksmai reikalingi jos augimui užtikrinti, bet ir tai, ar augimas yra sėkmingas.

Turint aiškų ir efektyvų verslo planą lengviau pritraukti investuotojų, įgyti naują verslo partnerį, gauti paskolą investiciniam projektui ar kreditą apyvartinio kapitalo finansavimui.

Dirbame su klientais visais verslo plano rengimo etapais.