Intelektinės nuosavybės įdarbinimas leidžia ją komercializuoti, vystyti, auginti vertę. Paprastai intelektinę nuosavybę sudaro autoriaus teisės, prekės ženklai, pramoninis dizainas, komercinė (gamybinė) paslaptis, sukurta programinė įranga, know-how ir kiti. Šie intelektinės nuosavybės objektai yra ginami įstatymais bei sutartimis. Panaudodami savo patirtį, galime Jums padėti priimti tinkamus sprendimus intelektinės nuosavybės apsaugai ir/ar jos komercializavimui.

Mūsų komanda turi patirties ir konsultuoja šiose srityse:

  • Prekės ženklo įregistravimas, prekės ženklo perleidimas, licencinės sutarties parengimas.
  • Prekės ženklo gynimas ir gynimasis nuo nepagrįstų pretenzijų, autoriaus teisių, komercinės paslapties gynimas.
  • Atstovavimas ginčuose dėl intelektinės nuosavybės objektų.
  • Atstovavimas ir/ar konsultavimas sudarant sutartis dėl intelektinės nuosavybės objektų perleidimo, naudojimo, įgijimo.