Įmonių teisė – viena iš verslo teisės šakų, reglamentuojanti įmonių veiklos teisinius santykius: pradedant įmonių veiklos forma, steigimu, veiklos vykdymu (akcininkų ir kitų valdymo organų susirinkimu, išrinkimu, atšaukimu), valdymu, kapitalo didinimu ar mažinimu, pertvarkymu, susijungimu, padalijimu, išdalijimu, bankrotu ir baigiant likvidavimu. Nors elektroninėje erdvėje galima rasti daug įmonių veiklos dokumentų pavyzdžių, tačiau kompetentingas patarimas ir teisininko įtraukimas į įmonės veiklos vykdymą yra labai svarbus nuo pat sprendimo steigti įmonę priėmimo momento.

Įmonių teisė yra neatskiriama nuo verslo valdymo ir efektyvių verslo sprendimų priėmimo. Kokią teisinę formą pasirinkti, kada priimti sprendimą didinti įstatinį kapitalą ar padalinti verslą kelioms įmonėms, kodėl verta įsigyti konkurentą ar plėsti veiklą įsigyjant kitas įmones. Labai svarbu, kad teisininkas, konsultuojantis įmonių teisės klausimais, turėtų patirties verslo ir finansų valdyme. Tą gali užtikrinti mūsų komanda, kurioje yra ne tik teisininkai, bet ir verslo konsultantai. Todėl mūsų klientai gauna ne tik tinkamai parengtus įmonės veiklos dokumentus, tačiau ir verslo valdymo konsultacijas.

Mūsų komanda turi patirties ir konsultuoja šiose srityse:

  • Įmonių steigimas (akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, mažoji bendrija, viešoji įstaiga, asociacija, kooperatyvas ir kt.).
  • Įmonių veiklos dokumentų rengimas (steigimo aktas ar steigimo sutartis, įstatai, akcininkų susirinkimo protokolai, sprendimai, valdybos protokolai, reorganizavimo sąlygos ir pan.).
  • Įmonių pertvarkymas, reorganizavimas, likvidavimas.
  • Įmonių susijungimai ir įsigijimai (M&A).
  • Įmonės teisinis auditas.
  • Teisinės konsultacijos dėl įmonės veiklos ir valdymo.
  • Akcininkų sutartys, ginčai ir įmonės pardavimas.