DĖL KOMPENSACIJOS UŽ PREKĖS ŽENKLO REGISTRAVIMĄ

Europos Komisija (EK) ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT) kviečia kreiptis dėl dalies išlaidų kompensavimo: susigrąžinant 50 proc. prekių ženklų ar dizaino registracijos mokesčio ir 75 proc. intelektinės nuosavybės (IN) portfelio audito (IN išankstinės diagnozės) paslaugos mokesčio (Lietuvoje nuo 2021 m. kovo mėn.) kompensavimo. Tikslas – paremti mažas ir vidutines įmones (MVĮ), kuriančias ir naudojančias intelektinę nuosavybę bei norinčias apsaugoti savo prekių ženklus ar dizainus juos registruojant nacionaliniu, regioniniu ar visos ES mastu.

Prašymą kompensavimui galima pateikti per 5 langus, todėl reikia pasirinkti tinkamiausią terminą prašymui dėl kompensavimo pateikti:

  • kovo mėn. 1–31 d.,
  • gegužės mėn. 1–31 d.,
  • liepos mėn. 1–31 d.,
  • rugsėjo mėn. 1–31 d.

◦ Dėl kompensacijos patartina kreiptis kaip įmanoma anksčiau – prašymai teikiami per ESINT tinklapyje nurodytą sistemą – https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/grants-sme-fund#step_1

◦ Bus galima pateikti tik vieną paraišką prekių ženklų ar dizaino registravimo mokesčiams kompensuoti.

◦ Gavus patvirtinimą dėl būsimos kompensacijos – reikės paraišką prekių ženklui ar dizainui registruoti per projekto nustatytą 30 d. laikotarpį, priešingu atveju patvirtinimas kompensacijai nebegalios.

◦ Pateikus paraišką prekių ženklui ar dizainui registruoti bei sumokėjus visus nustatytus mokesčius, reikės pateikti prašymą ESINT dėl 50 procentų šių sumokėtų mokesčių susigrąžinimo.

Prieš pateikiant paraišką prekių ženklui registruoti, reikia atlikti namų darbus – gerai apgalvoti ir įvertinti būsimą prekės ženklo naudojimą rinkoje bei reklamoje, patikrinti, ar nėra įregistruotų ar pareikštų registruoti ankstesnių tapačių ar panašių prekių ženklų tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje (registruotas ES prekių ženklas galioja ir Lietuvoje), ar pageidaujamas registruoti žymuo nėra įregistruotas ar jo nesudaro geografinė nuoroda, augalų veislės pavadinimas, juridinio asmens pavadinimas, oficialus valstybės simbolis, neregistruotinas tarptautinis farmacinės medžiagos pavadinimas, dizainas, ar žymuo nėra laikomas kalbos klaida ar svetimybe, ar žymuo nėra saugomas kaip plačiai žinomas ženklas ir kt.

EVIDENCE komanda gali jums pagelbėti registruojant prekės ženklus, prašome kreiptis: tel. +370 694 48833, el. paštas info@evidence.lt.